Актуелно

Održane informativne sesije u vezi primene šifarnikaОдлука о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени гласник РС”, број 56/18) је у примени од 01. јануара 2019. године, и од кључне је важности да сви корисници ових шифарника, у првом реду послодавци и организације обавезног социјалног осигурања, али и други субјекти у чијој је надлежности вођење евиденција у области рада, праћење и анализирање рада и тржишта радне снаге, као и планирање и развој људских ресурса, буду упознати са концепцијом и садржајем нових шифарника, како би их могли несметано користити.

У циљу упознавања са новим шифарницима за шифрирање података у евиденцијама у области рада, одржано је 10 информативних сесија  у више градова у Србији у децембру 2018. године и јануару 2019. године, на којима је учешће узело 217 представника 160 послодаваца, као и 150 представника релевантних институција као и социјалних партнера, донатора и експерата (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство државне управе и локалне самоуправе, дирекција и филијале Националне службе за запошљавање, Републички секретаријат за јавне политике, Републички завод за статистику, Привредна комора Србије, Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Агенција за квалификације, Савез самосталних синдиката Србије, Унија послодаваца Србије, Удружење предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва и др).

Информативне сесије је организовало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са Привредном комором Србије и Националном службом за запошљавање, а уз подршку пројекта немачке развојне сарадње „Подстицање запошљавања младихˮ, који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу  GIZ.