Предлози стандарда занимања

Предлози стандарда занимања

Кликом на назив занимања приказује се предлог стандарда за изабрано занимање

Редни број Шифра и назив занимања Предлагач стандарда занимања Датум достављања МРЗБСП