Шифарник насељених места

Шифарник насељених места у Републици Србији усклађен је са подацима о насељеним местима у Републици Србији.

Šifarnik naseljenih mesta Republike Srbije po opštinama   Šifarnik naseljenih mesta Republike Srbije po opštinama   Šifarnik naseljenih mesta Republike Srbije po opštinama