Шифарници

  Назив Документи
1 Шифарник занимања Šifarnik zanimanja   Šifarnik zanimanja   Šifarnik zanimanja
2 Шифарник нивоа квалификација Šifarnik nivoa kvalifikacija   Šifarnik nivoa kvalifikacija  
3 Шифарник држава Šifarnik država   Šifarnik država   Šifarnik država
4 Шифарник општина у Републици Србији Šifarnik opština u Republici Srbiji   Šifarnik opština u Republici Srbiji   Šifarnik opština u Republici Srbiji
5 Шифарник насеља у Републици Србији Šifarnik naselja u Republici Srbiji   Šifarnik naselja u Republici Srbiji   Šifarnik naselja u Republici Srbiji
  Назив Документи
1 Шифарник занимања и стручне спреме Šifarnik zanimanja i stručne spreme   Šifarnik zanimanja i stručne spreme   Šifarnik zanimanja i stručne spreme
2 Шифарник школа Šifarnik škola   Šifarnik škola   Šifarnik škola

За ова два шифарника предвиђена је привремена употреба до утврђивања система према коме се појединачне квалификације разврставају и шифрирају у Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС).