Приручник за примену Јединственог кодекса шифара

Priručnik za primenu Jedinstvenog kodeksa šifara

Приручник за примену Јединственог кодекса шифара

Приручник за примену Јединственог кодекса шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада је настао у оквиру сарадње Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ).

Циљ издавача је да корисницима Приручника омогући упознавање са значењем појма занимање које долази из света рада и појмом квалификације који долази из света образовања, као и упознавање са областима у којима се ови термини најчешће користе.

Правилно шифрирање занимања и квалификација омогућава поуздано евидентирање, праћење и анализирање стања и кретања на тржишту рада.

Унапређено управљање подацима о занимањима и квалификацијама омогућиће доносиоцима одлука размену података и планирање секторских политика.

Priručnik za primenu jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada   Приручник