Пронађи стручну спрему (квалификацију)

Шифарник занимања и стручне спреме

Шифарник занимања и стручне спреме је приказан у изворној верзији, у складу са Одлуком о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада из 1998. године, због чега не садржи накнадно настале квалификације.
Šifarnik zanimanja i stručne spreme   Šifarnik zanimanja i stručne spreme   Šifarnik zanimanja i stručne spreme
  • Структура шифарника

    Проналажење стручне спреме (квалификације) претраживањем структуре Шифарника

  • Шифра и назив стручне спреме (квалификације)

    Проналажење стручне спреме (квалификације) уношењем дела шифре или назива

Претраживање се на ћириличној верзији сајта врши уносом ћириличних слова.
Проналажење стручне спреме (квалификације) је могуће избором свих обележја према понуђеном редоследу или скраћено, након избора само одговарајуће групе занимања.

Проналажење стручне спреме (квалификације)

×
Претраживање се на ћириличној верзији сајта врши уносом ћириличних слова.
Уношењем најмање две цифре одговарајућег дела шифре стручне спреме (квалификације) или два слова из њеног назива биће излистане све шифре и називи стручних спрема (квалификација) који садрже задате карактере. Уколико нема исписа, задата комбинација карактера не постоји у Шифарнику.